Monday, November 15, 2010

Ciri-ciri Bahan Bantu Mengajar Yang Disediakan

       Persembahan slaid power point sesuai dijadikan bahan bantu mengajar. Guru boleh menerangkan setiap langkah pengajaran dengan slaid supaya murid-murid mempunyai gambaran yang lebih jelas. Slaid power point yang menarik juga dapat menarik perhatian murid-murid semasa belajar.
       Untuk murid-murid sekolah rendah terutamanya murid tahun dua, guru harus menggunakan bekas plastik seperti bekas makanan dan minuman untuk dijadikan bahan bantu mengajar. Ini adalah untuk mengelakkan kemalangan berlaku terutama aktiviti yang melibatkan murid-murid.
       Bahan bantu mengajar yang disediakan di atas munasabah dicipta. Selain itu, bahan bantu mengajar itu berkaitan dengan kehidupan harian kerana murid-murid sudah mengenali beberapa jenis bekas itu daripada pengalaman harian. Bahan bantu mengajar itu juga sesuai digunakan oleh murid yang berlainan tahap. Tambahan pula, bahan itu mudah didapati dan boleh digunakan semula. Jadi kos penyediaan bahan adalah murah. Bahan itu boleh disediakan oleh dalam bilangan yang banyak apabila aktiviti kumpulan diadakan.

No comments:

Post a Comment